Projekt: „Podniesienie kompetencji ICT niewidomych mieszkańców Wielkopolski” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa nr POKL.09.06.02-30-049/13-00
                                                               


Zdobądź Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

ECDL Start – to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poświadczający wiedzę i umiejętności z zakresu korzystania z komputera. Certyfikat jest uznawany w całej Europie. 
Uczestnikom/Uczestniczkom szkolenia zapewniamy szkolenia o następującej tematyce (w zakresie 4 modułów ECDL): 
Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
Użytkowanie komputera i zarządzanie plikami 
Przetwarzanie tekstów
Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Ponadto każdemu z Uczestników/Uczestniczek Projektu, zapewniamy w ramach prowadzonych szkoleń możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu i/lub oprogramowania, ułatwiającego obsługę komputera osobom z dysfunkcją wzroku. Odpowiednio do indywidualnych potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Projektu zapewnimy do dyspozycji np. oprogramowanie udźwiękawiające, powiększające, ubrajlawiające czy też linijki, klawiatury brajlowskie, większe monitory. 
Po ukończonym szkoleniu odbędzie się egzamin ECDL Start z udogodnieniami dla osób niewidomych i słabowidzących uczestniczących w Projekcie „Podniesienie kompetencji ICT niewidomych mieszkańców Wielkopolski”. Udogodnienia obejmują m.in. wydłużenie czasu trwania egzaminu. 

Uzyskanie certyfikatu ECDL Start oznacza dla jego posiadacza:
wzrost pozycji na rynku pracy
większą pewność utrzymania zatrudnienia
wzrost mobilności
wzrost szans na zdobycie i wykonywanie pracy w Polsce, Europie i świecie

Korzyści dla Pracodawcy zatrudniającego pracownika z certyfikatem ECDL Start:
wzrost wydajności i jakości wykonywanej pracy
redukcję kosztów
wzrost efektywności wydatków na informatyzację
wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT

Korzyści ogólnospołeczne:
wzrost poziomu kompetencji informatycznych społeczeństwa
otwarcie drzwi do społeczeństwa informatycznego
unowocześnienie gospodarki kraju 

Zdobycie certyfikatu ECDL Start, potwierdzającego zdobyte umiejętności komputerowe, oznacza, że jego posiadacz w ciągu 3 lat od daty pierwszego egzaminu może zdobywać kolejne szczeble ECDL (3 dodatkowe moduły) aż do zdobycia pełnego certyfikatu ECDL Core. 

W ramach Projektu „Podniesienie kompetencji ICT niewidomych mieszkańców Wielkopolski” wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zapewniamy bezpłatnie:
- Szkolenia komputerowe (84 godz./14 dni)
- Materiały szkoleniowe
- Catering (ciepłe i zimne napoje, przekąski i obiad)
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, egzamin (w tym egzamin poprawkowy)

Osoby zainteresowane udziałem podniesieniem swoich kompetencji komputerowych potwierdzonych certyfikatem ECDL Start zapraszamy do Biura Projektu:
Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej 
IBARiM Sp. z o.o. 
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. 61 851 83 93
www.ibarim.eu
adres poczty elektronicznej: info@ibarim.eu

Partnerem Projektu jest 
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” 
ul. Małachowskiego 4b/3 
09-400 Płock
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz do ściągnięcia poniżej.https://ecdl.pl/starthttp://www.ibarim.eu/mailto:info@ibarim.eushapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2
Dokumenty Projektu:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
Formularz_zgloszeniowy.pdf
Regulamin projektu.pdf
Regulamin rekrutacji.pdf
Regulamin zwrotu kosztow.pdf
Wniosek o zwrot za dojazd.pdfProjekt zakończony!


Informujemy, że Projekt „Podniesienie kompetencji ICT niewidomych mieszkańców Wielkopolski”, realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 POKL, współfinansowanego ze środków EFS został pomyślnie zakończony. Osoby niewidome i słabowidzące, biorące udział w Projekcie mogą pochwalić się zdobytymi certyfikatami ECDL Start, które są obiektywnym potwierdzeniem zdobytych przez nich umiejętności ICT. Certyfikaty ECDL Start otrzymały 32 Panie i 27 Panów, w wieku 25 – 64+, z różnym statusem na rynku pracy. Natomiast 60 Uczestniczek i Uczestników Projektu otrzymało certyfikaty IBARiM jako instytucji szkolącej. Wśród przeszkolonych osób były zarówno osoby niewidome jak i słabowidzące. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz wsparciu, każda z osób biorących udział w szkoleniu miała świadomość osiągnięcia sukcesu. 

Pragniemy podziękować wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom Projektu za determinację z jaką uczestniczyli w szkoleniach oraz odwagę z jaką podchodzili do egzaminów w Laboratorium ECDL. Podziękowania należą się również wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio i pośrednio w realizację Projektu, zarówno ze strony Lidera i Partnera, jak i zewnętrznych firm. 
Z uwagi na zainteresowanie szkoleniami prowadzonymi w ramach naszego Projektu, mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości zaproponować Państwu podobne lub inne rozwiązania. 

Dziękujemy i zapraszamy do odwiedzania naszej strony!
Zapraszamy również do zapoznania się z wypowiedziami naszych Uczestniczek i Uczestników, str. 41/42, publikacji : 
„Najlepsze praktyki komponentu regionalnego POKL w województwie Wielkopolskim”.
Kompetencje_ICT_files/Deklaracja%20uczestnictwa%20w%20projekcie.pdfKompetencje_ICT_files/Formularz_zgloszeniowy.pdfKompetencje_ICT_files/Regulamin%20projektu.pdfKompetencje_ICT_files/Regulamin%20rekrutacji.pdfKompetencje_ICT_files/Regulamin%20zwrotu%20kosztow.pdfKompetencje_ICT_files/Wniosek%20o%20zwrot%20za%20dojazd.pdfhttp://efs.wup.poznan.pl/att/programy/PO_KL/publikacje/Najlepsze_praktyki_komponentu_regionalnego_PO_KL_w_wojewodztwie_wielkopolskim__2014.pdfshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6


Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej
IBARiM Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. 61 851 83 93
www.ibarim.eu


Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto
ul. Małachowskiego 4b/3
09-400 Płock
tel. 22 620 51 10
www.defacto.org.pl